2018

Ημερομηνία            Θέμα Τόπος Πρόγραμμα
26-27/4/2018 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Θεσσαλονίκη pdf
22-23/3/2018 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Θεσσαλονίκη pdf