2017

Ημερομηνία            Θέμα Τόπος Πρόγραμμα
11-12/5/2017

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΝΟΜΟ

Θεσσαλονίκη pdf
16-17/3/2017 ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4337/2015 ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Θεσσαλονίκη pdf
19-20/1/2017 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΑΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ Θεσσαλονίκη pdf